ẩn

Giới thiệu

JSON (JavaScript Object Notation) là một tập hợp con của Ngôn ngữ lập trình JavaScript, và cú pháp của json được mô tả chi tiết trong Trang web chính thức của JSON. Định dạng dữ liệu JSON là độc lập về ngôn ngữ và đã được sinh ra từ JavaScript, nhưng nhiều ngôn ngữ lập trình hiện đang hỗ trợ việc tạo và phân tích dữ liệu định dạng JSON. Là một định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ. Dễ đọc và viết, nhưng cũng dễ dàng phân tích và tạo máy.

Đây là trình soạn thảo json trực tuyến tự động kiểm tra cú pháp và nhắc lỗi khi viết mã json ở cửa sổ bên trái. Mã json có thể được định dạng (theo kiểu), nén và chuyển đổi sang chế độ xem dạng cây phù hợp thông qua một số nút bên dưới cửa sổ. Chế độ xem dạng cây ở bên phải cũng có thể được chỉnh sửa, bạn có thể trực tiếp thêm / xóa các nút json và sửa đổi giá trị của nút json.

Ngoài trình soạn thảo json, bạn cũng có thể sử dụng nó như một trình định dạng json, json beautifier, json compressor, json viewer, và nhiều hơn nữa. Công cụ này có thể giúp bạn nhanh chóng hiểu cấu trúc và nội dung của json khi văn bản json dài và được nén thành một dòng.

Tài liệu tham khảo

  1. JSON trên MediaWiki
  2. Trang web chính thức của JSON
  3. Ngôn ngữ lập trình JavaScript
  4. github: jsoneditor

Thanks for use.